Avís legal

Quan vostè ens facilita informació de caràcter personal a través del lloc web ESTELLAGRUP.COM, Estella Grup respecta la seva intimitat i els drets que li reconeix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. Per això, és important que entengui quina és la informació que li demanem durant la seva visita i què fem amb aquesta informació. La seva visita a ESTELLAGRUP.COM està subjecta a la present Política sobre Tractament de Dades Personals.

No comunicarem a tercers la seva informació de caràcter personal, excepte en la forma establerta en aquesta política de privacitat i Tractament de Dades o en els avisos establerts per a cada supòsit en què es recullin les seves dades personals.

Estella Grup podrà revelar qualsevol informació, incloent dades de caràcter personal, que consideri necessària per a complir les obligacions legals.

  1. Recollida i ús de la informació

En facilitar les seves dades de caràcter personal a ESTELLAGRUP.COM, està expressant la seva acceptació al tractament i comunicació de les seves dades personals en la forma prevista en aquesta Política sobre Tractament de Dades Personals. Si prefereix que Estella Grup no recapti informació personal sobre vostè, preguem que no ens la faciliti. Estella Grup podrà fer servir la informació de caràcter personal que ens faciliti de forma dissociada (sense identificació personal) per a fins interns, com pot ser l’elaboració d’estadístiques. Així, Estella Grup podrà demanar, emmagatzemar o acumular determinada informació de caràcter no personal referent a l’ús que faci d’ESTELLAGRUP.COM, com per exemple aquella informació que indiqui quines de les nostres pàgines són més populars.

  1. Tercers

Estella Grup podrà contractar tercers perquè exerceixin funcions en el seu nom en relació amb els fins per als quals es puguin recollir les seves dades personals, com per exemple, analitzar la informació proporcionada, allotjar llocs web o prestar serveis integrats de logística. Aquests tercers poden tenir accés a la informació de caràcter personal necessària per a l’exercici de les seves funcions, si bé no podran utilitzar aquesta informació per a cap altra finalitat i regularem les nostres relacions amb aquests tercers en la manera exigida per la normativa aplicable sobre protecció de dades de caràcter personal.

  1. Enllaços

ESTELLAGRUP.COM podrà contenir enllaços a d’altres llocs web o des d’altres llocs web. Ha de saber que Estella Grup no es responsabilitza de les pràctiques que, en matèria de tractament de dades personals, segueixen altres llocs web. La present Política sobre Tractament de Dades Personals és d’aplicació només en la informació que demanem a ESTELLAGRUP.COM. Li aconsellem llegir les polítiques sobre tractament de dades personals d’altres llocs web que enllacin amb ESTELLAGRUP.COM o que els visiti d’una altra manera.

  1. Seguretat

Estella Grup ha implantat diverses mesures per protegir la seguretat de la seva informació personal, tant en línia com fora de línia.

  1. Notificació de canvis

La present Política sobre Tractament de Dades Personals podrà ser modificada per Estella Grup en qualsevol moment i s’entendrà vigent a partir d’aquest moment. En aquest cas, s’inclourà la política revisada a ESTELLAGRUP.COM i si vostè és un usuari registrat, li enviarem per correu electrònic. SI ÉS UN USUARI REGISTRAT I NO RESPON AL REFERIT CORREU ELECTRÒNIC EN UN TERMINI DE TRENTA (30) DIES, EL SEU SILENCI S’ENTENDRÀ COM CONSENTIMENT A LA NOVA POLÍTICA SOBRE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.

  1. Drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició

Té vostè dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades o oposar-se al tractament de les seves dades personals, comunicant-ho per mitjà del formulari de contacte concretant la seva sol·licitud signada, així com les seves dades personals a efectes de notificacions.

  1. Responsable de l’arxiu

Estella Grup serà el responsable del fitxer o fitxers que continguin la informació que vostè ens faciliti.